Εκπροσώπηση υπαλλήλων και αιρετών των ΟΤΑ από δικηγόρο
Η ικανοποίηση ενός κοινού πάγιου αιτήματος των υπαλλήλων και των αιρετών των ΟΤΑ και του δικηγορικού σώματος, σχετικά…
Η ικανοποίηση ενός κοινού πάγιου αιτήματος των υπαλλήλων και των αιρετών των ΟΤΑ και του δικηγορικού σώματος, σχετικά…