Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 (ώρα 9:00), βρίσκεται το νομοσχέδιο και η…