ΕΚΤ
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κος Αρναουτάκης, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και…