Ελεγκτικό Συνέδριο
Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου των διαδικασιών στο εσωτερικό κάθε φορέα με την ανάπτυξη δικλείδων ασφαλείας, που θα…
Με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται η διαδικασία Ελέγχου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της…
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (A’ 127/29.06.2020) ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4700/2020: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο…
Στα πλαίσια της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, με τον νέο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,…