εμπορικά σήματα στα τιμολόγια
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr. Δημοσιεύθηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4712/2020…