ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σε λειτουργία τέθηκε, σύμφωνα με την πρόβλεψη σχετικής ΚΥΑ, η πλατφόρμα “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)”, η…