ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου
Την κοινωνική αλληλεγγύη της περιφερειακής παράταξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «Πράξεις για τη Μακεδονία», αλλά και μίας…