ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη…