«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης του Voucher ξεκίνησε και θα έχει διάρκεια ως Τετάρτη, 5 Αυγούστου…
Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, μέσω ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση του…
Τη δυναμική και διεκδικητική παρέμβαση των ανώτερων συλλογικών Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη «σωτηρία» εκατοντάδων Βρεφονηπιακών…
Τη δυναμική και διεκδικητική παρέμβαση των ανώτερων συλλογικών Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη «σωτηρία» εκατοντάδων Βρεφονηπιακών…