Ενιαία Ψηφιακή πύλη
Πώς, οι πολίτες, μπορούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικές θυρίδες εγγράφων Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη τηρούνται θυρίδες χρηστών και θυρίδες…
Δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΠ 9347 ΕΞ 2020) με οδηγίες, προς τους φορείς, για την ένταξη…