Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Υποβολή αιτήσεων για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας έως 14 Δεκεμβρίου. Επικαιροποιήθηκε η πλατφόρμα κινητικότητας με τις διαθέσιμες…
Εκδόθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους…
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συμμετέχει στον β’ Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ως φορέας υποδοχής, για την…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζονται ρυθμίσεις, με τις οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις μετακίνησης υπαλλήλων κατά…
Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4807/2021 (Α΄ 96), στις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του οποίου προβλέπονται θέματα,…
Σε συνέχεια της από 11/06/2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των θέσεων κινητικότητας Α…
Έως τις 22 Ιουνίου μπορούν, οι Δημόσιοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση…
Με την υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/778/οικ.7331 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου σταδίου υλοποίησης…
Οι φορείς, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρθρο 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καλούνται…
Προθεσμία ελέγχου προϋποθέσεων στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, στο πλαίσιο του…