Ενιαίο Σϋστημα Κινητικότητας
Με την υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/778/οικ.7331 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου σταδίου υλοποίησης…
Οι φορείς, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρθρο 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καλούνται…
Προθεσμία ελέγχου προϋποθέσεων στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, στο πλαίσιο του…
Ξεκίνησε την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για τη μετάταξή τους σε κενή οργανική…
Ξεκινάει σήμερα Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για την μετάταξή τους σε κενή…