ΕΝΠΕ
Συνεχίζονται, μέχρι το 2023, όλες οι Κοινωνικές Δομές στις Περιφέρειες της χώρας. Η συνέχιση της λειτουργίας όλων…
Τροποποίηση άρθρου 6 του π.δ. 74/2011 (Α’ 181) Παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 74/2011 (Α’…