επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε την έναρξη καταβολής του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε…