επαναλειτουργία Δημοτικών Γυμναστηρίων
Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με ηλεκτρονική κατάθεση…