επανασύνδεση ρεύματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα
Δημοσιεύθησε σε ΦΕΚ B’ 3088/24.07.2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών, που αφορά στην παροχή…