επιμόρφωση ενηλίκων
Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται η επαναλειτουργία του επιμορφωτικού προγράμματος του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, με…