επιστροφή τελών Α.Π.Ε. σε οικιακούς καταναλωτές
Σε οικιακούς καταναλωτές διασυνδεδεμένους με σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υβριδικούς Σταθμούς, που λειτουργούν στις Κοινότητές τους,…