επιχειρηματικότητα για πρόσφυγες
Ένα πιλοτικό σεμινάριο με θέμα την επιχειρηματικότητα για πρόσφυγες, στο πλαίσιο της επαγγελματικής, αλλά και κοινωνικής τους…