Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020»
Πρόταση για τη δημιουργία «Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή, Ιστορική Έδρα του Δήμου Κοζάνης», κατατέθηκε…