Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
Ο Δήμος Κοζάνης, στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων για την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη των Ρομά,…