Επόπτες Υδρονομείς
Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Εμμ. Φραγκάκη, για…