εργασίες φύτευσης
Εργασίες φύτευσης εποχιακών φυτών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, αλλά και των Κοινοτήτων, πραγματοποίησε ο Δήμος Κοζάνης…