εργαστήριο
Καινοτόμο εργαστήριο με τίτλο,«Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα», διοργανώνει Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)…