ΕΤΕΑΕΠ
Σχετ.: Η υπ’ αρίθμ. Φ.80020/οικ.22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας Στο ΦΕΚ 85Α/12.5.2016 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4387/2016 και…