ΕΤΠΑ
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κος Μέτιος, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου…
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κος Μέτιος, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων),…