ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σημαντικές βελτιώσεις και παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν αρκετά την ποιότητα νερού και τις υποδομές ύδρευσης, σε περιοχές…