Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2019» που…