Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη»
Η προοπτική συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «Εύξεινη Πόλη» βρέθηκε…