Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφοράς Ορθών Πρακτικών
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο…