εφαρμογή καταγραφής προβλημάτων
Το 4myCity αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των Πολιτών με τον Δήμο τους. Είναι η εφαρμογή διαχείρισης αναφορών, προβλημάτων και…