Ε9
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr. Με την Εγκύκλιο Ε.2082/16.05.2019, κοινοποιήθηκαν…
Αριθμ. 1235 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 2926/12-07-2019 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής…