ηλεκτροκίνητα οχήματα
Εγκρίθηκε η προέγκριση δημοπράτησης, που αφορά στην προμήθεια αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η πράξη χρηματοδοτείται από…