Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μηχανισμού εφαρμογής των μέτρων στήριξης
Σε λειτουργία τέθηκε η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μηχανισμού εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζoμένων, με εξαρτημένη εργασία,…