ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων
Δελτίο Τύπου : Η υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων είναι…