Θεσμικό Πλαίσιο
Η goverNet είναι o επίσημος xορηγός επικοινωνίας του 9ου OTS Forum το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 16…