ΙΔΑΧ
Με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, δίνεται…