ΙΤΕ
Προγραμματική σύμβαση, με το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, υπέγραψε το…