Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Την πρώτη ενοποίηση Ανωτάτων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 από την Κέρκυρα ο…