Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου
Πρόταση για τη δημιουργία «Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή, Ιστορική Έδρα του Δήμου Κοζάνης», κατατέθηκε…