Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας
Το κρίσιμο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά εναντίον των γυναικών, θίγει με ανακοίνωσή του το Κέντρο…