κατευθηντήριες
Το μείζον θέμα της δεοντολογίας κατά τη χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence-AI) απασχολεί την Ευρώπη που…