ΚΕΑΟ
Με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167), που ισχύει από 30/10/2019 ημερομηνία…