ΚΕΑ
Λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων της κυβέρνησης στο πλαίσιο προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τη μετάδοση ιογενών…
Αριθμ. Δ13/οικ./25150/557 – ΦΕΚ Τεύχος B 2194/07.06.2019 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β ́2281) κοινής υπουργικής απόφασης -Καθορισμός…
Μεταφορά πίστωσης ύψους €66.927.984,42 ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας, για την διενέργεια καταβολής της πληρωμής του μηνός Ιουλίου…