ΚΗΦΗ
Μία σημαντική δομή για τους ηλικιωμένους του Δήμου Νέας Προποντρίδας, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, λειτουργεί με…
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Ν. Καλλικράτεια, που στεγάζεται στο κληροδότημα «Δημήτρη και Αθηνάς Σελεμενάκη» και…
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 75), προβλέπεται η συνέχιση της χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων,…