κινητοποίηση επιχειρηματικών δυνάμεων της Βόρειας Ελλάδας
Πρωτοβουλία κινητοποίησης και συντονισμού όλων των επιχειρηματικών δυνάμεων της Βόρειας Ελλάδας, προς ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας,…