Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
Στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού (κλείσιμο των σχολείων και…