ληξιπρόθεσμες οφειλές
Την άμεση εισροή επτά εκατομμυρίων ευρώ στην αγορά της Θεσσαλονίκης, την ένταξη, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του…