μέτρα στήριξης εκμισθωτών
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 1193 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 3505/24.08.2020), με τίτλο: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου…