ΟΤΑ
Την ανάγκη αλλαγής του στερεότυπου, που έχει δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη, όσον αφορά τα φαινόμενα διαφθοράς στην…
Εγκύκλιο, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, που αφορά στο έτος…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 50520 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ B’ 3390/13.08.2020), που αφορά…
Δημοσιεύθηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, σχετικά με τη διαδικασία…
Περισσότεροι από 700.000 ιδιοκτήτες ακινήτων υπέβαλαν δηλώσεις διόρθωσης στοιχείων εμβαδού ακινήτων στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Κεντρικής…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 2/31648 /ΔΠΓΚ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την εκκαθάριση…
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 46735 Απόφαση με γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού…
ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα, που αφορά στο έτος 2021,…
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το επενδυτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), ύψους 270 εκατ….
Έξι προσκλήσεις, από τις 12 συνολικά, του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», υπεγράφησαν από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη…