ΠΕΔ
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ξεκίνησε τις Συνεδριακές Διασκέψεις με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της χώρας, με…
Με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κος Πατούλης, γνωστοποίησε στους Δημάρχους και τις ΠΕΔ της χώρας ότι…
Εκδόθηκε η, υπ’ αριθμόν 73021/17-10-2019, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση π.δ. 75/2011, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 94, το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις άρθρων που αφορούν τις…